Governancetoets aanvragers erkenningsperiode 2016-2020

Op verzoek van de raad van bestuur van de NPO heeft CIPO een governancetoets uitgevoerd op de negen organisaties die voor de periode 2016-2020 een aanvraag hebben ingediend voor:

  • een erkenning: de fusie- of samenwerkingsomroepen KRO-NCRV, BNN-VARA, AVROTROS, alsmede EO, VPRO en Omroep MAX; of
  • een nieuwe voorlopige erkenning: PowNed en WNL; of
  • een voorlopige erkenning: Vereniging Investeer in Human.

In het kader van de toets heeft CIPO onderzocht of:

  • statutair wordt voldaan aan het vereiste van een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht;
  • reeds bestaande zittingsduur van interne toezichthouders een (potentieel) risico vormen voor de kwaliteit van bestuur en toezicht;
  • nevenfuncties van de bestuurders en toezichthouders in ieder geval via de website van de instelling openbaar zijn;
  • de statuten in het licht van de Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 (andere) bijzonderheden bevatten.

Onze bevindingen zijn door de NPO gevoegd bij haar advies aan de staatssecretaris van OCW over de aanvragen.

Samenvatting resultaten governancetoets