Het rapport ‘Voorkomen van belangenverstrengeling’

Gelijktijdig met het onderzoek naar de naleving van de gedragscode in het algemeen, heeft CIPO een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar methoden ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Integriteit kan voor een belangrijk deel worden gewaarborgd door de inrichting van de organisatie en werkprocessen. Het rapport Voorkomen van belangenverstrengeling geeft media-instellingen hiervoor suggesties. Het bevat concrete voorbeelden van de wijze waarop omroepen handhaving van de gedragscode inpassen in hun dagelijkse praktijk. CIPO verwacht dat omroepen van elkaars ‘good practices’ kunnen leren.

Voorkomen van belangenverstrengeling