Jaarverslag 2006

2006 was het introductiejaar van de Commissie. Dit eerste jaar is door de Commissie gebruikt om zich te organiseren, zich te presenteren bij de omroepinstellingen en andere relaties en om haar werkzaamheden aan te vatten. Daarbij heeft zij besloten om een zorgvuldige werkwijze te kiezen om primair de omroepinstellingen in de gelegenheid te stellen hun integriteit te bewaken. Verder is de nadruk gelegd op het vergroten van de bekendheid van de gedragscode en van de werkzaamheden van de Commissie bij de landelijke publieke omroeporganisaties. Maar ook op het gebied van toezicht heeft de Commissie stappen ondernomen.

CIPO Jaarverslag 2006