Jaarverslag 2008

Goed bestuur en integriteit zijn onderwerpen die een plaats verdienen in de bedrijfscultuur. Dat vergt meer dan opleggen van regels. Integriteit vraagt om een open cultuur waar ieder zijn verantwoordelijkheden kent en durft te dragen. Dat is waar CIPO naar streeft, in 2008 én in de komende tijd.

CIPO Jaarverslag 2008