Jaarverslag 2009

CIPO kijkt met tevredenheid terug op een jaar vol beweging. Op diverse manieren – via publicaties in de pers, bijvoorbeeld – heeft CIPO verzoeken ontvangen of aanleiding gezien om onderzoek te doen naar uiteenlopende kwesties die met de gedragscode te maken hebben. Het gaf ons veel materiaal voor verder onderzoek. En om in woord en daad actief uit te kunnen dragen wat we precies doen en wat ons werkgebied is.

CIPO Jaarverslag 2009