Jaarverslag 2013

CIPO nam opnieuw de verantwoording door raden van toezicht onder de loep. Deze keer bij de omroepverenigingen en taakomroepen. Verantwoording is een van de graadmeters voor het functioneren van intern toezicht. In vergelijking met 2012 is een lichte verbetering zichtbaar. Dit en veel meer in het verslag van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.

het verslag als PDF