Jaarverslag 2014

Na de ingrijpende hervormingen van het bestel in 2013, waarbij onder meer de drie fusie- en samenwerkingsomroepen tot stand kwamen, heeft CIPO in 2014 op de negen aanvragers van een (voorlopige) erkenning voor de periode 2016-2020 een governancetoets uitgevoerd.

Daarbij hadden we bijzondere aandacht voor de benoemingsprocedures voor de raden van toezicht. We schetsen onze werkwijze bij deze toetsen en hebben de resultaten voor u samengevat. Ook van onze andere activiteiten doen we natuurlijk verslag.

het verslag als PDF