Monitor naleving gedragscode 2008-2009

CIPO heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de code in 2009. In het rapport zijn ook de gegevens opgenomen van het onderzoek over 2008.

Uit de vergelijking komt naar voren dat de code in het algemeen goed wordt nageleefd en dat het beeld over 2009 bij de meeste richtlijnen iets positiever is dan over 2008. Toch kan toepassing van de code hier en daar nog beter. Bij een aantal omroepen verdient de openbaarheid van de topinkomens en het diversiteitsbeleid aandacht. Ook kent nog niet elke omroep een vertrouwenspersoon voor het melden van mogelijke misstanden. CIPO zal op deze punten actie ondernemen.

Het onderzoek naar naleving van de gedragscode in 2010 zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2011. Daarmee is sprake van een vervroeging, die verband houdt met de wettelijke bepaling dat NPO voor 1 mei aan OCW en het Commissariaat een verslag stuurt over de omroepbrede naleving van de code.

Monitor naleving gedragscode 2008-2009