Nevenfuncties nader bekeken

CIPO heeft desgevraagd een advies voorbereid over de interpretatie van q.q.-nevenactiviteiten. Inkomsten uit q.q.-nevenfuncties dienen te worden gestort in de omroepkas en worden openbaar gemaakt door de omroepinstelling. Van belang is dus te weten wanneer er sprake is van een q.q.-nevenfunctie.

Als een presentator van een actualiteitenprogramma dagvoorzitter is van een mediacongres, is dat dan een q.q.-nevenfunctie, een functie uit hoofde van zijn functie als presentator? Als je als presentator wordt gevraagd voor een reclamespotje, dan is dat vaak omdat het gaat om een bekend gezicht, maar is dit te koppelen aan de hoofdfunctie als TV-presentator? CIPO heeft een advies uitgebracht over de interpretatie van q.q.-nevenfuncties.

Advies q.q.-nevenfuncties