Adviezen

Een van de taken van CIPO is het adviseren van de landelijke media-instellingen en de NPO bij de toepassing en interpretatie van de Gedragscode. Ook evalueert CIPO de code periodiek en stelt zij de raad van bestuur van de NPO zo nodig voor om de code te actualiseren. De praktijkervaringen van zowel media-instellingen als CIPO zijn hierbij essentieel.