Jaarverslagen

Elk jaar doet CIPO verslag van haar activiteiten en legt zij financiële verantwoording af. Een jaarverslag van CIPO is ook te beschouwen als onderdeel van het verantwoordingsdocument dat de NPO jaarlijks, op grond van artikel 2.58 van de Mediawet 2008, stuurt naar het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. Hieronder staan de jaarverslagen sinds de instelling van CIPO in 2006.